על הדרך - רשת מעוז

[רשת מעוז] על הדרך – אסי סיקורל

על הדרך - רשת מעוז
[רשת מעוז] על הדרך – אסי סיקורל
/

המרואיין שלנו היום הוא רופא ואקטיביסט. אסי סיקורל מאמין שבאמצעות פתרונות חדשניים ברפואה, הוא יצליח לשפר את חיי הקהילה שלו, את הנגב, ואת העתיד של התושבים שלו.


Brought to you by Ran Levi of על הדרך - רשת מעוז